Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kunda haavapuitmassi tehasKunda

Kunda haavapuitmassi tehase ja ümbritseva territooriumi planeerimine algas 2004. aasta septembris ning Merko Ehituse käe all valmis objekt 2005. aasta mais. Kõigepealt muudeti ehituskõlblikuks 12,5 hektarit metsamaad. Territooriumile ehitati ka laohoone, ümber objekti piirdeaed, rajati killustikust plats, objekti lääneservale kaevati tiik ning põhjaküljel oleva metsa jaoks rajati niisutussüsteem. 400-millimeetrise läbimõõduga ja 10,5 kilomeetri pikkune meretoru viib puhastatud heitveed 14 meetri sügavusele Soome lahte. Kõige keerulisem oli toru paigaldamine merre. Tehase ja ka toru algus paikneb merepinnast 42 meetri kõrgusel, toru lõpeb 14 meetrit merepinnast allpool.

Tellija:
RWE Industrie-Lösungen GMBH
Projekti nimi:
Kunda haavapuitmassi tehas
Kategooria:
Hooned
Ehitise tüüp:
Tööstushooned
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kunda
Projekti algus:
2004
Valmimise aasta:
2005
Iseloomulik näitaja:
Brutopind 6400 m2