Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kurtna- Vasavere ja Ahtme vahelise magistraaltoru projekteerimine ja ehitamineIda-Virumaa

Tellija:
OÜ Järve Biopuhastus
Projekti nimi:
Kurtna- Vasavere ja Ahtme vahelise magistraaltoru projekteerimine ja ehitamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Ida-Virumaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Torustike pikkus 13 km läbimõõduga 400 mm