Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Leisi 110 kV alajaama rekonstrueerimineKuressaare mnt 11, Leisi alevik, Saaremaa

2016 aastal renoveeritud, Saaremaal asuv Leisi 110kV alajaam on oluline sõlmpunkt Eesti kahe suurema saare elektrivõrgus, kuna sealt saab toite kogu Hiiumaa ning Põhja- ja Lääne-Saaremaa. Elering AS renoveeris alajaama tänu amortiseerunud nõukogude aegsetele seadmetele ja eesmärgiga kaasa aidata Eesti saarte arengukava täideviimisele. Tulevikus on plaanis Leisi alajaamast väljuvad Hiiumaa keskpinge kaablid asendada kõrgepinge kaablitega ja ette on nähtud ka rannikuala tuuleparkide liitumise võimalus.
AS Merko Infra teostas alajaama renoveerimise tööd võtmed kätte meetodil. Tööde mahus oli 110kV H-skeemiga jaotla püstitamine, uue kahekorruselise alajaama hoone ja alajaama juurdepääsu teede ehitamine, automaatika- ja releekaitsesüsteemi rajamine ning vanade seadmete demonteerimine. Ehitamine toimus kitsastes oludes ja osaliselt töötavate kõrgepinge seadmete vahel. Moodsaid alajaama seadmeid saab täies mahus kaugelt jälgida ja juhtida, mis võimaldab Eleringil rikete korral kiirelt ja operatiivselt tegutseda.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Leisi 110 kV alajaama rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS/Merko Ehitus Eesti AS
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Kuressaare mnt 11, Leisi alevik, Saaremaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
110kV alajaam