Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Lennujaama trammiliini veoalajaama ehitusLennujaama tee, Tallinn

Projekteeritakse ja ehitatakse uus 6/0,6kV, AC/DC sisetüüpi veoalajaam s.h. uus hoone ja alajaamaga seotud kaablitrassid võtmed kätte meetodil.

Tellija:
AS Merko Ehitus Eesti
Projekti nimi:
Lennujaama trammiliini veoalajaama ehitus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
AS Merko Infra / AS Merko Ehitus Eesti
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Lennujaama tee, Tallinn
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
6kV veoalajaam