Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Liepa reoveejaama ja kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimineLiepa, Priekuli regioon

Tellija:
Priekuļi piirkonna omavalitsus ja Liepa haldusüksus
Projekti nimi:
Liepa reoveejaama ja kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Liepa, Priekuli regioon
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2011