Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Märjamaa veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning vee- ja kanalisatsioonipumplate elektri- ja automaatikatööde projekteerimis- ja ehitustöödMärjamaa, Rapla maakond

Veetorustike rekonstrueerimine 14 km
Veetorustike majaühendused 400 tk
Isevoolse reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine 7,2 km
Reoveekanalisatsiooni majaühendused 165 tk
10 pumpla elektri ja automaatika rekonstrueerimine

Tellija:
AS Matsalu Veevärk
Projekti nimi:
Märjamaa veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning vee- ja kanalisatsioonipumplate elektri- ja automaatikatööde projekteerimis- ja ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Merko Ehitus Eesti AS / Keskkonnaprojekt OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Märjamaa, Rapla maakond
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
Veetorustikke 14 km, reoveekanalisatsioon 7,2 km, 10 pumplat