Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimineMuraste, Harku vald, Harjumaa

Harku vallas Murastesse rajatud kaasaegne Meriküla reoveepuhasti tagab piirkonna üha suurenevate majapidamiste nõuetekohase teenindamise. Tänu uuele puhastile on Kakumäe lahte jõudev vesi oluliselt puhtam ning vastab vee erikasutusloas esitatud väljavoolu nõuetele. Tööde käigus lammutati vana reoveepuhasti ning ehitati uus ja võimsam, mis on võimeline puhastama kuni 6000 inimese reovee. Ehitustööd muutis keerukamaks tööde teostamine Muraste looduskaitseala geoloogiliselt ebasoodsates tingimustes ning vajadus samale ehitustandrile jääv vana puhasti samaaegselt töös hoida. Ehitustööd teostas konsortsium AS Merko Ehitus Eesti ja AS Merko Infra, projekti kaasrahastas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Tellija:
OÜ Strantum
Projekti nimi:
Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Muraste, Harku vald, Harjumaa
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
Vooluhulk 640 m3/d