Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikudMuuga, Harjumaa

Tellija:
AS Maardu Vesi
Projekti nimi:
Muuga elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Muuga, Harjumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 32 km; kanalisatsioon 76 km; 15 reoveepumplat