Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Olgina aleviku VKOlgina, Ida-Virumaa

6,6 km vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetoristikku. Uue veetöötusjaama ehitus 300 m3/päevas koos veereservuaaridega.

Tellija:
AS KA Vaiko
Projekti nimi:
Olgina aleviku VK
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Olgina, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013