Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Osula Energia OÜ liitumine Sõmerpalu alajaamasSõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald, Võrumaa

Sõmerpalu 110/10kV alajaama rekonstrueerimise tingis OÜ Osula Energia soov liituda elektrivõrguga 110kV pingel. Kuna vana alajaam seda ei võimaldanud, siis tuli rekonstrueerida kogu 110kV jaotla ning ehitada uus juhtimishoone. Tööd toimusid mitmes etapis, sest uus alajaam tuli ehitada vana töösoleva alajaama asemele tarbijaid häirimata. Arvestades asjaolu, et oluliste seadmete tarne võtab aega 6 kuud ning lepingu sõlmimisest esimese pingestamiseni oli aega 7 kuud, on ilmselge, et tööde esimene etapp kujunes äärmiselt pingeliseks. Nii töö esimene etapp, kui ka järgnevad anti Tellijale üle tähtaegselt. Projekti lõpuks valmis kaasaegne 5 110kV lahtriga alajaam koos uute juhtimis-,  abi- ja kontrollsüsteemidega.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Osula Energia OÜ liitumine Sõmerpalu alajaamas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS/Raamprojekt OÜ
Tööde iseloom:
Renoveerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald, Võrumaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
110 kV õhkisolatsiooniga jaotla renoveerimine