Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Osula Graanulitehase sisevõrgu elektriehitus- ja projekteerimistöödOsula, Võrumaa

2014 aastal valminud ning 2015. aastal tootmist alustanud Balti riikide suurima graanulitehase elektritarbimise katmiseks projekteeris ja ehitas Merko vajalikud elektrisüsteemid alates Elektrilevi OÜ liitumispunktist kuni tehnoloogiliste seadmete juhtkilpideni. Tehase olulisi seadmeid toidab kokku neli 10/0,4 kV trafot, millest igaühe võimsuseks on 3150 kVA. Tööde käigus ehitati kaks alajaamahoonet, kuhu lisaks trafodele paigutati ka 10 kV ning 0,4 kV jaotusseadmed. Alajaamade ja tehnoloogiliste seadmete kilpide vahele rajatud kaabliteedele ja -trassidesse paigaldati kokku ligi 7 km jõukaableid. Projekteerimistöödega alustati 2014. aasta kevadel ning tehase töösseviimiseks vajalik elekter jõudis tarbijateni sama aasta novembris.

Tellija:
OÜ Osula Graanul
Projekti nimi:
Osula Graanulitehase sisevõrgu elektriehitus- ja projekteerimistööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS/Merko Ehitus Eesti AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Osula, Võrumaa
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
10 kV jaotusseade; 4 10/0,4 kV trafot; 3 0,4 kV jaotusseadet