Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Otepää vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimineOtepää

4786 jm veetorustikke
3051 jm kanalisatsioonitorustikke
1408 jm survekanalisatsiooni
7 reoveepumplat, igaüks 5 l/s (18 m³/h)
3 puurkaev-pumpla rekonstrueerimine koos veetöötlusjaamadega:
– Mäe veehaare – veetöötlusjaam tootlikkusega 110 m³/h, reservuaarid 4×110 m³
– Kopli puurkaev-pumpla – veetöötlusjaam tootlikkusega 20 m³/h
– Keskuse puurkaev-pumpla – veetöötlusjaam tootlikkusega 20 m³/h
Kollane FIDIC lepingutingimused

Tellija:
AS Otepää Veevärk
Projekti nimi:
Otepää vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Otepää
Projekti algus:
2009
Valmimise aasta:
2010