Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Paide alajaama 330kV jaotla osaline renoveeriminePaide, Järvamaa

Paide alajaama 330 kV jaotla osaline renoveerimine toimus 2 aasta jooksul, kuna tööde teostamiseks vajalikke katkestusi olulises 330 kV elektrivõrgus oli võimalik lubada ainult 2012 a. ja 2013 a. suvisel perioodil. Osalise renoveerimise käigus tuli töötada keerulistes tingimustes pingestatud seadmetega alajaama territooriumil. Ehitati uus õhuliini lahter ühenduseks Eesti elektrijaama alajaamaga ning samuti uued lahtrid ja vundamendid 330 kV trafodele, millest üks asendati eraldi hanke raames uuega. Olemasolev alajaama hoone lammutati osaliselt ning allesjäänud hooneosale ehitati uus katus ning anti kaasaegsem välimus. Ehitati ka uus 20 kV jaotla, kuhu ühendati alajaama uus omatarbetrafo ja reaktorid.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Paide alajaama 330kV jaotla osaline renoveerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Jako Järvsaar
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Paide, Järvamaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
330kV jaotla lahtreid 3