Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Paldiski 6kV alajaamPaldiski, Harjumaa

Nii-öelda võtmed kätte rekonstrueerimistööde käigus ehitati uus 6kV alajaam, mis varustab vooluga kogu Paldiski linna ja mille toitel on ligikaudu 2900 majapidamist. Tööde käigus rajati kaasaegne kahekorruseline alajaama hoone koos juurdepääsuteega, paigaldati keskkonna- ja elektriohutust parandav 6kV gaasisolatsiooniga jaotusseade koos releekaitse- ja juhtimisseadmetega ning asendati alajaama lähiümbruse toitekaablid. Merko teostas ka kõik ühendus- ja seadistustööd ning vana alajaama demontaažitööd. Paldiski piirkonna alajaam on oluline sõlmpunkt, mida läbib aastas 25 gigavatt-tundi energiat ja mis varustab elektriga omakorda 81 väiksemat alajaama.

Tellija:
Elektrilevi OÜ
Projekti nimi:
Paldiski 6kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Paldiski, Harjumaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
6kV jaotusseade