Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Paldiski Lõunasadama I kaiPaldiski, Harjumaa

Esimese kai rekonstrueerimine nägi ette vaiade, betoonkonstruktsioonide, käigusildade, sadama atribuutika ja katoodkaitse ehitamise. Ehituse tegi keeruliseks kindlasti asjaolu, et 2002. aasta detsembris ründas sadamat ja kogu ümbritsevat merd lausjää. Peale suurt külma üllatas ehitajaid aga kevadtorm, mis viis abiparve kolme kilomeetri kaugusele ulgumerele üksi uitama, demonteerides mööda minnes ka valatud betooni alt kokkukeevitatud raketised. Need on näited ootamatutest väljakutsetest, millega unikaalsete projektide puhul kokku tuleb puutuda, kuid mis on alati lõppkokkuvõttes ületatavad.

Tellija:
Alexela Terminal AS
Projekti nimi:
Paldiski Lõunasadama I kai
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Sadamarajatis
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Paldiski, Harjumaa
Projekti algus:
2002
Valmimise aasta:
2003
Iseloomulik näitaja:
Brutopind 2835 m2