Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Paldiski lõunasadama kai nr 6 pikendusPaldiski, Harjumaa

Tellija:
AS Tallinna Sadam
Projekti nimi:
Paldiski lõunasadama kai nr 6 pikendus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Sadamarajatis
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Paldiski, Harjumaa
Projekti algus:
2003
Valmimise aasta:
2004
Iseloomulik näitaja:
Pikkus 200 m