Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Paljassaare AJ 110kV jaotla renoveerimineTallinn, Paljassaare

Alajaama ehitamine toimus kitsastes oludes töötava alajaama läheduses ning tingituna keerulistest geoloogilistest pinnaseoludest rajati kogu alajaam kiilvaiadele. Tööde käigus tarniti ja paigaldati uus 110 kV jaotla ja 110 kV kaabelliinid lõpumastideni. Ehitatud uude juhtimishoonesse paigaldati uued releekaitse, automaatika ning abipingeseadmed. Elektrilevile rajati ka uus akuhoone ning seoti automaatikaga olemasolev releekaitsesüsteem.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Paljassaare AJ 110kV jaotla renoveerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS/Merko Ehitus Eesti AS
Tööde iseloom:
Renoveerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tallinn, Paljassaare
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
110 kV õhkisolatsiooniga jaotla renoveerimine; 110 kV kaabelliin