Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnamäe küla vee- ja kanalisatsioonitorustikudPärnamäe küla, Viimsi vald, Harjumaa

Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine nii lahtisel kui kinnisel meetodil. Projektis on ebasobivate maapinnakõrguste tõttu üks piirkond lahendatud reoveepumplaga.

Tellija:
Viimsi Vesi AS
Projekti nimi:
Pärnamäe küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Altren Projekt OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harjumaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
Torustike kogumaht 5006 m