Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd. Osa 3 – Kesklinn/VingiPärnu linn

Ehiatati veetorustikke 2,4 km, kanalisatsioonitorustikke 2,2 km ja sademeveetorustikke 2 km.

Tellija:
AS Pärnu Vesi
Projekti nimi:
Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd. Osa 3 – Kesklinn/Vingi
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu linn
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013