Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd – LiivaPärnu linn

Rajati veetorustikke 1,8 km, kanalisatsioonitorustikke 2,3 km ja sademeveetorustikke 1,3 km ning 1 reoveepumpla.

Tellija:
AS Pärnu Vesi
Projekti nimi:
Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd – Liiva
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu linn
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013