Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd. Osa 2: Karjamaa/Side, Osa 5: Kesklinn/SidePärnu linn

Projekteeriti ja rajati veetorustikke 7,8 km,  kanalisatsioonitorustikke 6,9 km ja sademeveetorustikke
7,3 km.

Tellija:
AS Pärnu Vesi
Projekti nimi:
Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööd. Osa 2: Karjamaa/Side, Osa 5: Kesklinn/Side
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu linn
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013