Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnu Mere pst reoveepumpla rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöödPärnu linn

Ehitustööde käigus paigaldati kolm uut kuivasetusega pumpa (pumpla koguvooluhulk 450 l/s, kaks pumpa töös), paigaldati vajalikus ulatuses uued imi- ja survetorustikud, uus sulgarmatuur ja tagasilöögiklapid. Lisaks rekonstrueeriti pumpla kogumiskamber (sealhulgas sissevoolukanal ja kambri vahelagi). Pumpla sissevoolu peasiibrile paigaldati elektriajam, mis piirab suurte sadude ajal sissevoolu, fikseerides peasiibri poolavatud või vajadusel ka suletud asendis. Kogu pumpla viidi üle automaatjuhtimisele, mis ühildub AS-i Pärnu Vesi rajatava uue kaugvalvesüsteemiga. Samuti suurendati pumpla liitumisvõimsust (pumpla tarbitav elektrivõimsus suureneb ligi 120 kW võrra).

Tellija:
AS Pärnu Vesi
Projekti nimi:
Pärnu Mere pst reoveepumpla rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu linn
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
Projekteeriti ja rekonstrueeriti reoveepumpla Qmax=700 l/s