Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pärnu Vallikraavi kaldakindlustus ja pargialaPärnu

Pärnu vallikraavi ja pargiala puhul on tegemist arhitektuuri- ja ajaloomälestisega ning muinsuskaitse- ja looduskaitsealuse objektiga. Ehitustööde käigus taastati arheoloogiliste uuringute mõistes olulised positsioonid, nt potern (tunnel mäe sees, st pikikäik survet vastuvõtva massiivse vesiehitise keres), tenail (kaitserajatise üks osa) ja keskaegsed puidust kaldakindlustused, mis kõik annavad ümbritsevale keskaegse hõngu. Samas, objektil teostati väga palju erinevaid tööliike – sulundseina süvistamine, betoonitööd, silla ehitamine, müüride ladumine, erinevat liiki teede ehitamine, trasside rajamine, elektritööd, katusealuste ehitamine, makettide rajamine, mänguväljakute ehitamine, suuremahulised haljastustööd, ujuvkaide ehitamine, purskkaevu rajamine jne. Võib öelda, et Pärnu ja kogu Eesti ajalugu on saanud vallikääru pargis uue „hingamise“.

Tellija:
Pärnu Linnavalitsus
Projekti nimi:
Pärnu Vallikraavi kaldakindlustus ja pargiala
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Maaparandus ja maastikukujundus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Pärnu
Projekti algus:
2009
Valmimise aasta:
2010/2011
Iseloomulik näitaja:
Krundi pindala 39 885 m²; kai pikkus 1090 m