Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine – torustikud. Projekteerimis-ehitustööd Osa 1: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate rekonstrueerimine ja rajamine Põltsamaa valla asulates.Põltsamaa vald, Kolga-Jaani vald, Pajusi vald

Adavere, Kamari, Lustivere ja Esku asulates projekteeriti ja rajati veetorustikke 9,8 km, kanalisatsioonitorustikke 10,3 km ning 4 reoveepumplat.

Tellija:
Põltsamaa Vallavara OÜ
Projekti nimi:
Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine – torustikud. Projekteerimis-ehitustööd Osa 1: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate rekonstrueerimine ja rajamine Põltsamaa valla asulates.
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Põltsamaa vald, Kolga-Jaani vald, Pajusi vald
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013