Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine, II etapp. Projekteerimis-ehitustööd Osa 1: Vee- ja kanalisatsioonitorustikudPõltsamaa linn

Projekteeriti ja rajati veetorustikke 9 km, isevoolset kanalisatsioonitorustikke 7,6 km, survekanalisatsioonitorustikke 1,6 km ning 6 reoveepumplat.

Tellija:
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Projekti nimi:
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine, II etapp. Projekteerimis-ehitustööd Osa 1: Vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Põltsamaa linn
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013