Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Põlva 110 kV alajaamPõlva, Põlvamaa

Põlva alajaama puhul on tegemist standardse 110 kV alajaamaga, mis sisaldab kahte 110/35/10 kV jõutrafot ja kolme 110 kV õhuliini lahtrit. Renoveerimistööle lisas huvitavust ja ka keerulisust ahelate sidumine osaliselt töösse jääva vana alajaamaga. Lisaks alajaama ehitusele paigaldati kaks 110 kV õhuliini masti ning üks 60 m sidemast. Releekaitse töid tehti ka Põlva alajaamaga seotud Võru ning Kuuste alajaamades. Kagu-Eesti põhivõrgu töökindlus on võrreldes varasemaga paranenud tänu alajaama valmimisele.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Põlva 110 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Põlva, Põlvamaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2011