Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Põlva veetöötlusjaamPiiri tn 1, Põlva

Tellija:
EV Rahandusministeerium
Projekti nimi:
Põlva veetöötlusjaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Piiri tn 1, Põlva
Projekti algus:
2002
Valmimise aasta:
2003
Iseloomulik näitaja:
Tarbevee tootmismaht 700m3/päevas