Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Puhja 110 kV jaotusseadeVihavu küla, Puhja vald, Tartumaa

Puhja uue 110kV jaotuspunkti alajaama ehitamise vajadus tekkis Tartu-Viljandi-Sindi 330/110kV õhuliini valmimisega 2014. aastal. Liini ehituse käigus jäeti uuendamata piiratud läbilaskevõimega 3,5 km pikkune lõik uuest liinist vana Puhja alajaamani ning Elering otsustas 0,4 km kaugusele uuest liinist jäävale lõigule alajaama ehitada. Antud otsus võimaldas ehitada alajaama põllule, mille plussiks on fakt, et töid ei pidanud teostama vahetult pingestatud seadmete läheduses, samas miinuseks asjaolu, et kogu ehitustöödeks vajalik elekter tuli toota generaatoritega. Tööd hõlmasid projekteerimist, lõplikku seadmete valikut, platsile ligi 50 moodulvundamendi rajamist, juhtimishoone ehitust. Projekti mahus demonteeriti olemasolev Puhja 110kV alajaama haruliin 0,4 km ulatuses ja asendati uue kaheahelalise 110kV õhuliiniga. Kaks nädalat kestnud liinitööde käigus paigaldati kolm uut õhuliini masti ning teostati juhtmete ühendused Tartu-Viljandi liinilt uude Puhja alajaama. Peale alajaama pingestamist hakkas Tartu ja Viljandi alajaamade vaheline transiit käima ilma piiranguteta läbi uue Puhja alajaama.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Puhja 110 kV jaotusseade
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS/Merko Ehitus Eesti AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Vihavu küla, Puhja vald, Tartumaa
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
Uue 110 kV õhkisolatsiooniga jaotla ehitamine