Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Rahvusvahelise Ameerika Kooli spordihall14 Subačiaus gatvė, Vilnius

Antud projekti raames  ehitatakse olemasoleva hoone, Vilniuse Rahvusvahelise Ameerika Kooli, kõrvale uus spordihall ning korrastatakse ja kohandatakse territoorium, et luua roheline spordiväljak, ehitada ümber olemas olev parkimisplats, rajada jalgrajad, mänguväljakud, territooriumi piire, valgustus ja haljastus. Maatükile on kavandatud ka jalgteed. Promenaadide kõrvale paigutatakse pargipingid, rajatakse parterid ja kaks mänguväljakut. Territooriumile on kavandatud uued puidust välistrepid ja sillutatud pargiteed. Jalgrajad ja kõnniteed on kavandatud nii, et puuetega inimesed pääsevad vabalt spordihalli peasissepääsu juurde. Pimedal ajal on ala valgustatud. Jalgteede juurde rajatakse puhkealad koos pinkidega. Üritatud on saavutada keskkonna ja hoonete võimalikult ulatuslik sulandumine ning vähendada inimtegevuse silmatorkavat mõju, ühendades looduse ja kavandatud vormid keskkonnapõhimõtete ja projekti kontseptsiooni järgi. Spordihalli mõõtmed vastavad FIBA (Rahvusvaheline Korvpalliföderatsioon) kehtestatud standarditele: 28 x 15 m, minimaalne kõrgus 8 m. Abiruumid, nagu trepijalamid, lift, riietus- ja sanitaarruumid, ning tehnilised ruumid on paigutatud hoone keldrikorrusele. Halli pindala on 807,9 m². Hoone kogupindala 1689,5 m².

Tellija:
Rahvusvaheline Ameerika Kool Vilniuses
Projekti nimi:
Rahvusvahelise Ameerika Kooli spordihall
Kategooria:
Hooned
Ehitise tüüp:
Haridus-, kultuuri- ja spordihooned
Arhitekt:
Daina Ferguson ja James Ferguson
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Leedu
Aadress:
14 Subačiaus gatvė, Vilnius
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
Brutopind 2029,92 m²/Hoone maht 12854 m³/Hoone kõrgus 7,7 m