Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Rakke 35/10 kV alajaama 35 ja 10 kV jaotusseadmete rekonstrueerimineSuure-Rakke küla, Rakke vald, Lääne-Viru maakond

Projekteeriti ja ehitati uus 35/10kV sisetüüpi alajaam s.h. maaühendusvoolude kompenseerimisseadmed uus hoone ja juurdepääsuteed võtmed kätte meetodil.

Tellija:
Elektrilevi OÜ
Projekti nimi:
Rakke 35/10 kV alajaama 35 ja 10 kV jaotusseadmete rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
AS Merko Infra / AS Merko Ehitus Eesti
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Suure-Rakke küla, Rakke vald, Lääne-Viru maakond
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2017
Iseloomulik näitaja:
35/10kV alajaam