Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Rannu-Jõesuu sild ja pealesõidudTartu-Viljandi mnt

Tööde koosseis oli järgmine: uue silla ehitus (90 m sildega kaarsild), uue silla pealesõitude ehitus (1,1 km), olemasoleva silla ja pealesõitude remont (kokku 0,5 km), mast-alajaama ümberpaigaldus ja elektriliinide ümberehitus (0,4 km). Lisaks keskkonnateenistuse nõudeile tuli arvestada looduse poolt seatavate kitsendustega, sh lindude haude- ja kalade sigimisaegadega. Ehituslikult jäädi suhteliselt klassikalise variandi juurde – montaaž oma õige koha peal, selleks sai jõkke süvistatud kolm paari ajutisi jõetugesid. Tehases ettevalmistatud detailid toodi ehitusobjektile, kus need autokraanadega paika tõsteti. Nüüd oli silla skelett paigas, muu vajalik tuli sinna külge „riputada”. Betoonivalu ajal „käitusid” silla terasest konstruktsiooniosad vastavalt arvutuslikule skeemile. Järgnesid hüdroisolatsioonid, asfaldid ja piirded. Punkti pani ehitusele koormuskatse, mis toimus silla arvutusliku kandevõime piiril ja tulemus oli täiesti positiivne – läbivajumine oli isegi mõned millimeetrid vähem kui arvutus näitas. Seejärel algasid vana silla remondi /rekonstrueerimistööd, pealesõitude jaoks tuli teha ka ümberprojekteerimist.

Tellija:
Pärnu Teedevalitsus
Projekti nimi:
Rannu-Jõesuu sild ja pealesõidud
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu-Viljandi mnt
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2009
Iseloomulik näitaja:
Terassilla pikkus 92 m