Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Reaktorite vahetus Balti alajaamasElektrijaama tee 29, Narva

Balti alajaamas asendatakse jõutrafo keskpinge šuntreaktorid. Tööde mahus demonteeritakse olemasolev jaotla ning ehitatakse asemele 20 kV jaotla ühe 30 MVA ning ühe 20 MVA reaktoriga. Ehitus toimub “võtmed kätte” meetodil.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Reaktorite vahetus Balti alajaamas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Infra AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Elektrijaama tee 29, Narva
Projekti algus:
2016
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
20kV jaotla ühe 30MVA ja ühe 20MVA reaktoriga