Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Roheline Elekter AS tuulepargi liitumine Eesti 330kV alajaamasAuvere küla, Vaivara, Ida-Virumaa

Täielikult renoveeritud Eesti 330kV alajaama laiendamise eesmärgiks oli rajada liitumispunkt Rohelise Elekter AS tuulepargi liitumiseks. Lepingu raames projekteeriti ja ehitati üks 330kV lahter. Ehitustööd toimusid pingestatud alajaamas, mistõttu pöörati väga suurt rõhku tööde planeerimisele ning töötajate turvalisusele. Lahtri ehitustööde hulka kuulusid pinnasetööd, seadmete vundamentide ja alusraamide ehitamine, seadmete paigaldus, kaablite ühendamine ning seadistus ja sidumistööd olemasoleva alajaamaga.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Roheline Elekter AS tuulepargi liitumine Eesti 330kV alajaamas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Auvere küla, Vaivara, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2014
Valmimise aasta:
2015