Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Salacgrīva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi laiendus ja rekonstrueerimineSalacgriva

Tellija:
Salacgriva linna ja rajooni omavalitsus
Projekti nimi:
Salacgrīva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi laiendus ja rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Salacgriva
Projekti algus:
2006
Valmimise aasta:
2007
Iseloomulik näitaja:
Tehnovõrgu pikkus 930 m, tööd teostati kaevamiseta