Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Šiauliai rajooni Aukštrakiai prügilaŠiauliai, Auštrakiai küla

Aukštrakiai prügila ehitati “Šiauliai rajooni jäätmekäitlussüsteemi arendamise” projekti alusel, mille finantseerijad olid Euroopa Ühtekuuluvusfond ja Leedu riik, ning tellija Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Všį (Riigiasutus Šiauliai Rajooni Heitmekäitluskeskus). Ehituse käigus järgiti kõiki Leedu Vabariigi ja EL-i keskkonnanõudeid ning kasutati tänapäevaseid tehnoloogiaid, mille tulemusel on igasugune heitmete sattumine uuest prügilast pinnavette, mulda või õhku võimatu ja kahjulik keskkonnamõju puudub.

Tellija:
Public Institution Šiauliai Region Waste Management Centre
Projekti nimi:
Šiauliai rajooni Aukštrakiai prügila
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad
Projekteerija:
V. Striaupa (Hidroprojektas UAB)
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Leedu
Aadress:
Šiauliai, Auštrakiai küla
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2007
Iseloomulik näitaja:
Brutopind 197,55 m² / Hoone maht 850 m³