Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustikud I etappSillamäe, Ida-Virumaa

Merko teostas aastatel 2010-2012 Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise esimese etapi tööd, mille raames rajati 11 km vee- ning 15 km kanalisatsioonitorustikke, samuti  11 puurkaev-pumplat, kaks reoveepumplat, kaks II astme pumplat ja üks veetöötlusjaam.

Tellija:
AS Sillamäe Veevärk
Projekti nimi:
Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustikud I etapp
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Sillamäe, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
11 km veetoru; 15 km kanalisatsioonitoru; 11 puurkaev-pumplat