Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Sillava metsalinna taristu ja kommunikatsioonivõrgu väljaehitamineSillava

Ehitustööde käigus rajati kommunikatsioonid 66 kinnistule, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi kogupikkus on 10 270 m, samuti ehitati veekogumisreservuaar (100 m³).

Tellija:
Ropažu Priedes Ltd.
Projekti nimi:
Sillava metsalinna taristu ja kommunikatsioonivõrgu väljaehitamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Likass Ltd.
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Läti
Aadress:
Sillava
Projekti algus:
2007
Valmimise aasta:
2008