Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Smarde küla munitsipaalkanalisatsiooni ja veekäitlustehase rekonstrueerimineSmarde

Tellija:
Engure piirkonna omavalitsus
Projekti nimi:
Smarde küla munitsipaalkanalisatsiooni ja veekäitlustehase rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Lakalme Ltd.
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Smarde
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2010