Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tagamaa maaüksuse drenaažisüsteemSaku, Harjumaa

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Tagamaa maaüksuse drenaažisüsteem
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Maaparandus ja maastikukujundus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Saku, Harjumaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2011
Iseloomulik näitaja:
Torustike üldpikkus 1 km