Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tallinna Prügila I etappLoovälja küla, Jõelähtme vald, Harjumaa

Tellija:
AS Tallinna Prügila
Projekti nimi:
Tallinna Prügila I etapp
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Loovälja küla, Jõelähtme vald, Harjumaa
Projekti algus:
2002
Valmimise aasta:
2003
Iseloomulik näitaja:
Ladestusala 49 400 m2