Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tamsalu 35/10 kV alajaamTamsalu, Lääne-Virumaa

2013. aastal täielikult renoveeritud Tamsalu 35/10 kV alajaama laiendamise eesmärgiks oli piirkonna elektrivarustuskindluse suurendamine. Lepingu täitmiseks tuli projekteerida ja ehitada 35 kV ja 10 kV jaotusseade ning kaks 10 kV alajaama omatarbe ja kaarekustutuspooli lahtrit. Ehitustööd toimusid väga kitsastes oludes ning pingestatud vana alajaama kõrval, mis seadsid töödele piirangud. Tamsalu alajaama ehitustööde hulka kuulusid 35 kV ja 10 kV jaotusseadme ning relee ruumide ehitustööd, pinnasetööd,  seadmete paigaldus, kaablite ühendamine ning seadistus ja sidumistööd olemasolevate trafodega.

Tellija:
Elektrilevi OÜ
Projekti nimi:
Tamsalu 35/10 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tamsalu, Lääne-Virumaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
35kV jaotla 5 lahtrit/20kV jaotla 20 lahtrit