Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tapa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitushangeTapa linn, Lääne-Virumaa

Projekti raames projekteeriti ja rajati 13,4 km veetorustikke, 13,9 km kanalisatsioonitorustikke,l 1,4 km survekanalisatsioonitorustikke, 8 reoveepumplat, 4 puurkaev-pumpla rekonstrueerimine.

Tellija:
AS Tapa Vesi
Projekti nimi:
Tapa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitushange
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tapa linn, Lääne-Virumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2013