Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Torustike projekteerimine ja ehitus Viimsi asulates ning külades. Osa 1: Torustike projekteerimine ja rajamine Viimsi asulasViimsi asula

Projekteeriti ja rajati 8,9 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning 1 reoveepumpla.

Tellija:
AS Viimsi Vesi
Projekti nimi:
Torustike projekteerimine ja ehitus Viimsi asulates ning külades. Osa 1: Torustike projekteerimine ja rajamine Viimsi asulas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Viimsi asula
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013