Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Torustike rajamine Randvere külasRandvere küla, Viimsi vald, Harjumaa

Tellija:
AS Viimsi Vesi
Projekti nimi:
Torustike rajamine Randvere külas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2009
Iseloomulik näitaja:
Torustik 13,3 km