Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Osa 1: Tõrva linn (Õhne jõe vasaku kalda ja kesklinna piirkond)Tõrva linn

Tänu ehitustöödele on kõigil Tõrva elanikel võimalus saada kvaliteetset joogivett ning suunata reovesi ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse. Torustike väljaehitamisega loodi 1175 tõrvalasele võimalus liituda ühisveevärgi ning 1296 elanikul ühiskanalisatsiooniga. Veetorustikke parandati 2,6 kilomeetri ulatuses ja juurde ehitati 14,1 kilomeetrit, mille seas rekonstrueeriti 86 ja ehitati 479 uut liitumispunkti. Kanalisatsioonitorustikku taastati 2,6 kilomeetri ulatuses ja juurde ehitati 13,2 kilomeetrit, mille seas remonditi 84 ja ehitati tarbijatele 498 uut liitumispunkti. Survekanalisatsioonitorustikke ehitati 2,3 kilomeetrit, reoveepumplatest taastati neli ja ehitati juurde 14.

Tellija:
OÜ Tõrva Veejõud
Projekti nimi:
Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Osa 1: Tõrva linn (Õhne jõe vasaku kalda ja kesklinna piirkond)
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tõrva linn
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 20,8 km; kanalisatsioontorustik 18,5 km; survekanalisatsioonitorustik 2,5 km; reoveepumplad 18tk