Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Türi linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate projekteerimis- ja ehitustöödTüri linn, Järvamaa

Tellija:
Türi Kommunaalasutus
Projekti nimi:
Türi linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate projekteerimis- ja ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Türi linn, Järvamaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 24,6 km; isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 16 km; 12 reoveepumplat