Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ülemiste 110 kV GIS alajaamKatusepapi 36c, Tallinn

Alajaama renoveerimisega peaaegu paralleelselt oli tellijal kavas ehitada ka Lasnamäe ja Ülemiste alajaamade vaheline 110 kV kaabliliin, et tagada piirkonnale suurem varustuskindlus. Olemasolev 110 kV jaotla oli õhkisolatsiooniga välisjaotla (AIS – air insulated switchgear). Hankedokumentatsiooni järgi taheti uueks jaotlaks Eestis suhteliselt haruldast ja kulukamat tüüpi, gaasisolatsiooniga sisejaotlat (GIS gas insulated switchgear). Tegemist oli Merko elektritööde osakonna jaoks esimese 110 kV GIS tüüpi jaotlaga, mille ehitamine vaatamata keerukale sekundaarpoolele sujus ilma suuremate probleemideta. Sekundaarosa poolelt sai 110 kV jaotlaga seotud Jaotusvõrgu 35- ja 6 kV Siemensi jaotlad. Tänu lühikestele vahemaadele (hoonesisene jaotla) kulus ainult 16 km signaalkaableid, mis ühendati 11 000 klemmiga. Veebruaris 2009 sai objekt tellijale üle antud ja nüüd on ka Ülemiste piirkond, sh Tallinna Lennujaam, palju parema varustuskindlusega.

Tellija:
OÜ Põhivõrk
Projekti nimi:
Ülemiste 110 kV GIS alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Katusepapi 36c, Tallinn
Projekti algus:
2006
Valmimise aasta:
2009