Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ülemiste liiklussõlme sademevete kollektor ja veetorustiku ringitõstmineTallinn

Tellija:
Tallinna Kommunaalamet
Projekti nimi:
Ülemiste liiklussõlme sademevete kollektor ja veetorustiku ringitõstmine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Tallinn
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Tunnelkollektori pikkus 2 km; veetorustik 1 km