Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Vääna-Jõesuu VK ehitustöödHarku vald, Harjumaa

Merko Ehitus Eesti ja Merko Infra rajasid Vääna-Jõesuu ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku osa 1, 2 ja 3 ehitustööde raames 70 kilomeetrit vee- ja 72 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke ning liitumispunkti enam kui 2400 kinnistule, mis parandab märkimisväärselt piirkonna elanike elukvaliteeti. Lisaks pakuti soovijatele ka veetorustike rajamist liitumispunktist eramuni. Kogu ala teenindamiseks rajati 38 reoveepumplat. Ehitustööd algasid jaanuaris 2013 ja parimatel hetkedel paigaldati üle 20 km torustikku kuus. Töid teostati seitsme erineva torustikuehituse alltöövõtjaga, kelle poolt välja pandud 35 brigaadi juhtis Merko poolt kolm objektijuhti. Tööde sujuvaks korralduseks oli Merko organiseerinud pinnase ladustamise platsi ja torustikumaterjali lao objektil, mis tagas alltöövõtjatele maksimaalse mugavuse tööde teostamiseks.  Tänu heale ja konstruktiivsele koostööle alltöövõtjate, tellija ning kohalike elanikega lõpetas Merko esimese kolme etapi ehitustööd 1,5 aastat enne lepingu lõpptähtaega.

Tellija:
OÜ Strantum
Projekti nimi:
Vääna-Jõesuu VK ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Harku vald, Harjumaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
Torustike kogumaht 144 km; 38 reoveepumplat