Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Väätsa jäätmekäitluskeskuse ladestusala laiendamise projekteerimis- ja ehitustöödVäätsa, Järvamaa

Tellija:
AS Väätsa Prügila
Projekti nimi:
Väätsa jäätmekäitluskeskuse ladestusala laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Väätsa, Järvamaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Ladestusala suurus 8000 m2